Sunday, 9 February 2014

Photo Day 5: street art

Careful!
Kijk uit!

who? why?
wie? waarom?

While the whole of Rijswijk was glued to the goggle-box
 watching the 3km for ladies (skating).
I was alone outside with these 3 sporting gentlemen.
I think they represent the Olympic spirit.

Terwijl iedereen in Rijswijk naar de 3km voor dames zat te kijken 
was ik in mijn eentje op straat, met deze sportieve heren.
Volgens mij vertegenwoordigen zij het Olympisch gedachte.


And the sun shone for 3 seconds; just for my photo.
En de zon liet zich 3 seconden zien voor de foto.

1 comment:

Vireya said...

That looks precarious!